Nekazaritza

Nekazaritza

BASOZAINTZA

Baso-berritzeak eta basoen tratamenduak kudeatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Baso-berritzeak eta basoen tratamenduak kudeatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0727_3 Eragiketa topografikoak nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko lanetan 110 o.. UF0429 Mapa eta plano topografikoak interpretatzea eta plano errazak marraztea 30 o..
UF0430 Lan-metodoak eta topografiako aparatuak, tresneria eta lanabesak erabiltzea 30 o..
UF0431 Lur-neurketako, berdinketa soileko eta zuinketako lanak egitea 50 o..
MF0728_3 Baso-berritzearen kudeaketa eta zuzenketa hidrologikoa eta baso-zuzenketa 120 o.. UF0434 Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko lanetan 30 o..
UF0699 Basoko espezieak ezartzea 40 o..
UF0700 Baso-azpiegituretako lanak 50 o..
MF0729_3 Basoen tratamenduak kudeatzea 220 o.. UF0006 Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa zehaztea eta hori kontrolatzeko metodoak aukeratzea 60 o..
UF0007 Kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea landareei, lurzoruari eta instalazioei 60 o..
UF0434 Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko lanetan 30 o..
UF0701 Basozaintzako lanak planifikatzea 40 o..
UF0702 Basoko suteen prebentzioa 30 o..
MF0730_3 Baso-ustiategiko makineria, tresneria eta instalazioak kudeatzea 110 o.. UF0703 Basoko makinen, tresneriaren eta instalazioen funtzionamendua eta erabilera 30 o..
UF0704 Basoko makineria, tresneria eta instalazioak mantentzea 50 o..
UF0705 Basoko makineria, tresneria eta lanabesak ordeztea 30 o..
MP0145 Basoberritzeen eta baso-tratamenduen kudeaketari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..