Administrazioa eta kudeaketa

Administrazioa eta kudeaketa

FINANTZAK ETA ASEGURUAK

Finantza-produktuak eta -zerbitzuak merkaturatzea eta administratzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Finantza-produktuak eta -zerbitzuak merkaturatzea eta administratzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0233_2 Bulegotika 190 o.. UF0319 Sistema eragilea, informazioa bilatzea: Internet/Intranet eta posta elektronikoa 30 o..
UF0320 Testu-tratamendurako aplikazio informatikoak 30 o..
UF0321 Kalkulu-orrietarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0322 Datu-base erlazionaletarako aplikazio informatikoak 50 o..
UF0323 Aurkezpenetarako aplikazio informatikoak: Informazio-grafikoak 30 o..
MF0989_3 Finantza-produktu eta -zerbitzuen inguruko aholkularitza eta horien administrazio-kudeaketa 200 o.. UF0524 Pasiboko finantza-produktu eta -zerbitzuen inguruko aholkularitzarako administrazio-kudeaketa 80 o..
UF0525 Aktiboko finantza-produktu eta -zerbitzuen inguruko aholkularitzarako administrazio-kudeaketa 70 o..
UF0526 Finantza-produktu eta zerbitzuen eta kanal osagarrien merkataritza-kudeaketa 50 o..
MF0990_3 Kutxaren administrazio-kudeaketa 120 o.. UF0527 Kutxa-eragiketen administrazio-kudeaketa eta -kontrola 50 o..
UF0528 Ekonomia- eta finantza-eragiketen kontabilitate-kudeaketa eta -analisia 70 o..
MF0991_3 Zerbitzuetako bezeroen iradokizunak, kontsultak, kexak eta erreklamazioak aintzat hartzea eta bideratzea 120 o.. UF0529 Finantza-zerbitzuei dagokienez, arreta ematea bezeroari eta kontsultak bideratzea 70 o..
UF0530 Finantza-zerbitzuetako bezeroen kexen eta erreklamazioen tratamendua 50 o..
MF0992_3 Atzerriko hizkuntza profesionala finantza-zerbitzuei buruzko aholkularitzarako eta horien kudeaketarako 90 o..
MP0114 Finantza-zerbitzuei eta -produktuen merkaturatzeari eta administrazioari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..