Informatika eta komunikazioak

Informatika eta komunikazioak

KOMUNIKAZIOAK

Bigarren mailako mantentze-lanak irrati bidezko komunikazio-sistemetan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Bigarren mailako mantentze-lanak irrati bidezko komunikazio-sistemetan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1221_3 Eremu lokaleko eta metropolitarreko hari gabeko sareak planifikatzea eta mantentze-lanak egitea 210 o.. UF2182 Toki- eta metropoli-eremuko hari gabeko datu-sareak zerbitzuan jartzea planifikatzea. 90 o..
UF2183 Toki- eta metropoli-eremuko hari gabeko sareen segurtasuna konfiguratzea 70 o..
UF2184 Toki- eta metropoli-eremuko hari gabeko sareak gainbegiratzea 50 o..
MF1222_3 Sare finkoko eta mugikorreko irrati-komunikazioetarako sistemak zerbitzuan jartzeko lanak kudeatzea 180 o.. UF2185 Sare finko eta mugikorren irrati-komunikazioetako sistemak zerbitzuan jartzea planifikatzea 90 o..
UF2186 Sare finko eta mugikorreko irrati-komunikazioko ekipoen proba-protokoloak egitea 40 o..
UF2187 Irrati-maiztasuneko seinaleen neurketak gainbegiratzea 50 o..
MF1223_3 Sare finkoko eta mugikorreko irrati-komunikazioetarako sistemak mantentzeko lanak kudeatzea 210 o.. UF2188 Mantentze prebentiboa programatzea sare finko eta mugikorren irrati-komunikazioen sistemetan 70 o..
UF2189 Gertakariak diagnostikatzea eta ebaztea sare finko eta mugikorren irrati-komunikazioko ekipoetan 90 o..
UF2190 Irrati-komunikazioetako sistemen inbentarioa kudeatzea 50 o..
MP0453 Irrati-komunikazioko sistemen bigarren mailari eusteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..