Eraikuntza eta obra zibila

Eraikuntza eta obra zibila

IGELTSEROTZA ETA AKABERAK

Industria-pintura eraikuntzan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Industria-pintura eraikuntzan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0871_1 Estaldurarako euskarrien tratamendua eraikuntzan 100 o.. UF0302 Tresneria eta bitartekoak prestatzeko prozesua igeltserotzako lanetan 40 o..
UF0643 Estaltzeko euskarriak prestatzea 60 o..
MF0873_1 Pintura eta inprimazio-materialak eta babesak eraikuntzan 120 o.. UF0645 Tresneria eta bitartekoak prestatzea eta horretarako prozesua eraikuntzako pinturako lanetan 40 o..
UF0646 Pinturak eta babes-inprimazioak aplikatzea 80 o..
MF1360_2 Laneko arriskuen oinarrizko prebentzioa eraikuntzan 60 o..
MF1935_2 Eraikuntzarako pintura-lanak antolatzea 60 o..
MF1936_2 Eraikuntzarako pintura industriala 130 o.. UF2340 Eraikuntza-prozesuan dauden fatxadak margotzea 40 o..
UF2341 Pinturadun estalkiak iragazgaiztea 30 o..
UF2342 Pinturadun egitura metalikoak tratatzea 30 o..
UF2343 Seinaleztapen-pintura eraikuntzetan 30 o..
MF1937_2 Erretxina bidezko zoladura jarraituak 50 o..
MP0486 Eraikuntzan pintura industriala erabiltzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..