Eraikuntza eta obra zibila

Eraikuntza eta obra zibila

IGELTSEROTZA ETA AKABERAK

Ore eta mortero bidezko estaldurak eraikuntzan

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Ore eta mortero bidezko estaldurak eraikuntzan
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0869_1 Oreak, morteroak, itsasgarriak eta hormigoiak 30 o..
MF0871_1 Estaldurarako euskarrien tratamendua eraikuntzan 100 o.. UF0302 Tresneria eta bitartekoak prestatzeko prozesua igeltserotzako lanetan 40 o..
UF0643 Estaltzeko euskarriak prestatzea 60 o..
MF0872_1 Berdingidarik gabeko zarpiatu eta emokadurak 100 o.. UF0302 Tresneria eta bitartekoak prestatzeko prozesua igeltserotzako lanetan 40 o..
UF0644 Berdingidarik gabeko zarpiatu eta emokadurak gauzatzea 60 o..
MF1360_2 Laneko arriskuen oinarrizko prebentzioa eraikuntzan 60 o..
MF1938_2 Eraikuntzako estaldurarako gehitze lauak 100 o.. UF1655 Mortero- eta hormigoi-gehitzeak 60 o..
UF1656 Gidari bidezko emokadurak 40 o..
MF1939_2 Geruza bakarreko morteroak, emokadurak eta luzitzeak 120 o.. UF1558 Geruza bakarreko morteroak 60 o..
UF1559 Emokadurak eta luzituak 60 o..
MF1940_2 Isolamenduetarako, iragazgaizteetarako eta konponketetarako pastak eta morteroak 60 o..
MF1941_2 Eraikuntzako estaldura jarraitu konglomeratuen eta zurrun modularren lanak antolatzea 60 o..
MP0336 Eraikuntzan estaldurak orez eta morteroz egiteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..