Nekazaritza

Nekazaritza

BASOZAINTZA

Baso-berritzeak eta basoen tratamenduak

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Baso-berritzeak eta basoen tratamenduak
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1121_2 Baso-traktoreen maneiua eta mantentze-lanak 110 o.. UF0273 Baso-traktoreen funtzionamendua eta mantentze-lanak 60 o..
UF0274 Baso-traktoreen maneiua 50 o..
MF1125_2 Baso-berritzea eta zuzenketa hidrologikoa eta baso-zuzenketa 120 o.. UF0505 Baso-berrikuntzetako eragiketak 50 o..
UF0506 Zuzenketa hidrologikoko eta baso-zuzenketako lanak 40 o..
UF0507 Baso-bideak irekitzea eta mantentzea 30 o..
MF1126_2 Basoen tratamenduak egitea 180 o.. UF0006 Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa zehaztea eta hori kontrolatzeko metodoak aukeratzea 60 o..
UF0007 Kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea landareei, lurzoruari eta instalazioei 60 o..
UF0508 Basoko eta mendia babesteko lanak 60 o..
MP0109 Basoberritzeei eta baso-tratamenduei buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..