Arteak eta eskulanak

Arteak eta eskulanak

BITXIGINTZA ETA URREGINTZA

Zilargintza-gaiak egitea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Zilargintza-gaiak egitea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1690_2 Artisautza-tailer baten jarduera profesionala antolatzea 50 o..
MF2041_2 Zilargintzako elementuak eta piezak egiteko prozesuak, eta elementuak akaberak eta apaingarriak 180 o.. UF2092 Irudikapen grafikoko teknikak 90 o..
UF2093 Metal preziatuen elementu eta piezen egite-prozesuak, akaberak eta apaindurak planifikatzea eta kontrolatzea 40 o..
UF2101 Metal preziatuzko artikuluak 50 o..
MF2042_2 Zilargintzako elementuak eta piezak egitea 180 o.. UF2094 Metal preziatuzko elementuak eta piezak egiteko oinarrizko teknikak 90 o..
UF2095 Zilargintzako elementuak eta piezak egiteko berariazko teknikak 40 o..
UF2101 Metal preziatuzko artikuluak 50 o..
MF2043_2 Zilargintzako elementuak eta piezak apaintzea 170 o.. UF2096 Grabatze-teknikak zilargintzan 40 o..
UF2097 Bozeltze- eta zizelkatze-teknikak zilargintzan 40 o..
UF2098 Esmaltatze-teknikak zilargintzan 40 o..
UF2101 Metal preziatuzko artikuluak 50 o..
MF2044_2 Zilargintzako elementuen eta piezen akabera mekanikoak eta kimikoak 110 o.. UF2099 Bitxigintzako eta urre-zilargintzako akaberen oinarrizko teknikak 30 o..
UF2100 Oxidazio bidezko koloreztatze-teknikak zilargintzako elementu eta piezetan 30 o..
UF2101 Metal preziatuzko artikuluak 50 o..
MP0439 Zilarrezko artikuluak egiteko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..