Arte grafikoak

Arte grafikoak

AURREINPRIMAKETA

Aurreinprimaketako prozesuen ekoizpena kudeatzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Aurreinprimaketako prozesuen ekoizpena kudeatzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1669_3 Produktu grafikoen fabrikazioa planifikatzea 120 o.. UF2792 Produkzioaren programazioa. 80 o..
UF2793 Ekoizpenaren plangintza. 40 o..
MF1670_3 Industria grafikoetako produkzio-materialak 110 o.. UF2794 Ekoizpeneko materialak eta akaberak zehaztea 80 o..
UF2795 Materialak hornitzearen eta biltegiratzearen kudeaketa 30 o..
MF1674_3 Prozesu grafikoetan kolorea kudeatzea 180 o.. UF2803 Kolorearen kudeaketa planifikatzea prozesu grafikoetan 90 o..
UF2804 Estandarizazioa kolorearen erreprodukzio-prozesuetan 90 o..
MF1678_3 Aurreinprimaketa-prozesuetan ekoizpena kontrolatzea 130 o.. UF2798 Lantaldeak kudeatzea. 30 o..
UF2809 Tailerra antolatzea aurreinprimaketa-prozesuetan 60 o..
UF2810 Gorabeherak eta mantentze-lanak kudeatzea aurreinprimaketa-prozesuetan 40 o..
MF1679_3 Aurreinprimaketa-prozesuetan kalitatea kudeatzea 50 o..
MF1680_3 Aurreinprimaketa-prozesuetan segurtasuna eta ingurumenaren babesa kudeatzea 80 o.. UF2801 Segurtasuna eta ingurumen-babesa industria grafikoan 50 o..
UF2811 Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzea aurreinprimaketa-prozesuetan 30 o..
MP0578 Aurreinprimaketa-prozesuen ekoizpena kudeatzeko lanez kanpoko praktika profesionalen modulua 80 o..