Nekazaritza

Nekazaritza

NEKAZARITZA

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF1129_3 Lurra prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanak kudeatzea 210 o.. UF0382 Nekazaritza-laboreen ezarpeneko faktoreak 70 o..
UF0383 Laboreak ezartzeko azpiegiturak 70 o..
UF0384 Laboreak ezartzea 70 o..
MF1130_3 Lantzeko eragiketak antolatzea eta kontrolatzea 210 o.. UF0385 Laboreen ureztaketa eta ongarritzea programatu eta kontrolatzea 70 o..
UF0386 Kontrol fitosanitarioko metodoak 70 o..
UF0387 Lantzeko teknikak 70 o..
MF1131_3 Nekazaritza-produktuen bilketa eta kontserbazioa programatzea eta kontrolatzea 180 o.. UF0388 Nekazaritza-produktuak biltzea eta garraiatzea 90 o..
UF0389 Nekazaritza-produktuak biltegiratzea, manipulatzea eta kontserbatzea 90 o..
MF1132_3 Nekazaritza-ustiategiko makineria, tresneria eta instalazioak kudeatzea 180 o.. UF0390 Nekazaritzako instalazioak, makineria eta tresneria 50 o..
UF0391 Oinarrizko konponketak eta lantegia ikuskatzea eta antolatzea 50 o..
UF0392 Nekazaritza-enpresak antolatzea eta kudeatzea 80 o..
MP0084 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 40 o..