Nekazaritza

Nekazaritza

NEKAZARITZA

Baratzezaintza eta lorezaintza

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Baratzezaintza eta lorezaintza
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0525_2 Kontrol fitosanitarioa 120 o.. UF0006 Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa zehaztea eta hori kontrolatzeko metodoak aukeratzea 60 o..
UF0007 Kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea landareei, lurzoruari eta instalazioei 60 o..
MF0526_2 Mekanizazioa eta nekazaritzako instalazioak 120 o.. UF0008 Instalazioak eta instalazioen egokitzapena, garbiketa eta desinfekzioa 70 o..
UF0009 Traktoreak mantentzea, prestatzea eta maneiatzea 50 o..
MF0529_2 Baratze-laboreetan eta mozteko loreen laboreetan lurra prestatzea, eta ereitea eta/edo birlandatzea 120 o.. UF0001 Laborantza-lurzorua eta klima-baldintzak 50 o..
UF0014 Baratze-laboreak eta mozteko loreen laboreak ereitea eta birlandatzea 70 o..
MF0530_2 Laborantza-eragiketak eta bilketa baratze-laboreetan eta mozteko loreen laboreetan 200 o.. UF0003 Laborantza-eragiketak, ureztatzea eta ongarritzea 80 o..
UF0015 Loreak eta barazkiak biltzea, biltegiratzea eta garraiatzea 80 o..
UF0016 Berotegiak mantentzea eta maneiatzea 40 o..
MP0003 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 40 o..