Nekazaritza

Nekazaritza

NEKAZARITZA

Frutagintza

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Frutagintza
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0525_2 Kontrol fitosanitarioa 120 o.. UF0006 Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa zehaztea eta hori kontrolatzeko metodoak aukeratzea 60 o..
UF0007 Kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea landareei, lurzoruari eta instalazioei 60 o..
MF0526_2 Mekanizazioa eta nekazaritzako instalazioak 120 o.. UF0008 Instalazioak eta instalazioen egokitzapena, garbiketa eta desinfekzioa 70 o..
UF0009 Traktoreak mantentzea, prestatzea eta maneiatzea 50 o..
MF0527_2 Lurra prestatzea eta fruta-arbolak landatzea 120 o.. UF0001 Laborantza-lurzorua eta klima-baldintzak 50 o..
UF0010 Lurra azpiegiturak instalatzeko eta fruta-arbolak landatzeko prestatzea 70 o..
MF0528_2 Frutaren laborantza-eragiketak eta bilketa 200 o.. UF0011 Fruta-arbolak inaustea eta txertatzea 80 o..
UF0012 Lurzorua maneiatzea, ureztatzea eta ongarritzea 80 o..
UF0013 Fruta biltzea, garraiatzea, biltegiratzea eta egokitzea 40 o..
MP0002 Lan-harremanik gabeko lanbide-praktiketarako modulua 40 o..