Elektrizitatea eta elektronika

Elektrizitatea eta elektronika

INSTALAZIO ELEKTRIKOAK

Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea

Ziurtagiriari dagozkion prestakuntza-moduluen zerrenda:Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea
Prestakuntza-moduluak Prestakuntza-unitateak
Errefer.. Titulua: orduak Errefer.. Titulua: orduak
MF0820_2 Etxebizitza-eraikinetako instalazio elektrikoak 170 o.. UF0884 Eraikinetan lotura-instalazio elektrikoak muntatzea 60 o..
UF0885 Etxebizitza-eraikinetan behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea 80 o..
UF0886 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
MF0821_2 Bulegoetako, saltokietako eta industrietako eraikinetako instalazio elektrikoak 230 o.. UF0884 Eraikinetan lotura-instalazio elektrikoak muntatzea 60 o..
UF0886 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
UF0887 Barneko instalazio elektrikoak muntatzea eta mantentzea 90 o..
UF0888 Lokaletako, saltokietako eta industria txikietako instalazioetarako dokumentazio teknikoa lantzea, BTEEaren arabera 50 o..
MF0822_2 Instalazio elektriko automatizatuak eta automatismo-instalazioak 240 o.. UF0886 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
UF0889 Automatismo elektrikoak muntatzea eta konpontzea 60 o..
UF0890 Instalazio automatizatuak muntatzea 90 o..
UF0891 Instalazio automatizatuak konpontzea 60 o..
MF0823_2 Behe-tentsioko aireko sare elektrikoak muntatzea eta mantentzea 120 o.. UF0886 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
UF0892 Behe-tentsioko aireko sare elektrikoak muntatzea 60 o..
UF0893 Behe-tentsioko aireko sare elektrikoak mantentzea 30 o..
MF0824_2 Behe-tentsioko lurpeko sare elektrikoak muntatzea eta mantentzea 110 o.. UF0886 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
UF0894 Behe-tentsioko lurpeko sare elektrikoak muntatzea 50 o..
UF0895 Behe-tentsioko lurpeko sare elektrikoak mantentzea 30 o..
MF0825_2 Makina elektrikoak muntatzea eta mantentzea 180 o.. UF0886 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko lanetan 30 o..
UF0896 Transformadoreak muntatzea eta mantentzea 60 o..
UF0897 Makina elektriko birakariak muntatzea eta mantentzea 90 o..
MP0183 Behe-tentsioko instalazio elektrikoak muntatzeari eta mantentzeari buruzko lan-harremanik gabeko lanbide-praktikak 80 o..