Laguntzak enpresak sortzeko

Aurrera, Ekintzaile eta enpresa sortu berrientzako finantzaketa-ildoa.

ASMOA:

Enpresa txikiei eta sortu berriei finantzaketa eskuratzen laguntzea, horretarako epe luzerako behar dituzten baliabideak eskainiko zaizkielarik berme gisa beren proiektua erabiliz.

ONURADUNAK:

Finantzaketa hau eska dezakete enpresa pribatuek -bai pertsona fisikoek eta bai juridikoek-, baldin eta ETEak badira, jarduera ekintzaile industrial bat edo industriarekin lotutako zerbitzu bat garatzen badute edota informazio gizartearen eta komunikazioen arloan jarduten badute, eta oinarri teknologikokoak edo berritzaileak badira.

LAGUNTZA-MOTA:

Hirugarrenei erositako aktibo finkoak instalatzeko, zabaltzeko edota hobetzeko aktibo finkoak eta aktibo zirkulatzailea.

EPEAK:

Irekita

ERAKUNDE EMAILEA:

Otros Dptos de Gobierno Vasco.

ELKARTU LEGERIA

Las empresas beneficiarias deberán presentar la solicitud junto con la Memoria descriptiva del Proyecto Empresarial para el que se solicita la financiación a través de los Business Innovation Centres (BICs) siguientes:

− BIC Araba

− BIC Gipuzkoa

− BEAZ

− BIC BIZKAIA

− BIC Bizkaia Ezkerraldea

Eduki hauek DEMA enpresarekin lankidetzan eratu dira