Udalerria

AZKOITIA

Udalerria

  • Gizonak 5.758
  • Emakumeak 5.805
  • Guztia: 11.563

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,24 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2018n: 2.206

Lanbiden

  • 2018ko Abenduko eskatzaileak: 528
  • 2018an kudeatutako lanpostuak: 111