Udalerria

AZKOITIA

Udalerria

  • Gizonak 5.780
  • Emakumeak 5.807
  • Guztia: 11.587

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 10,96 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2016n: 2.383

Lanbiden

  • 2016ko 4. hiruhilekoko eskatzaileak: 637
  • 2016an kudeatutako lanpostuak: 103