Udalerria

AZKOITIA

Udalerria

  • Gizonak 5.780
  • Emakumeak 5.807
  • Guztia: 11.587

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 10,50 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Baxua

Kontratuak

  • Guztira 2017n: 2.206

Lanbiden

  • 2017ko Abenduko eskatzaileak: 588
  • 2017an kudeatutako lanpostuak: 88