Udalerria

BILBAO

Udalerria

  • Gizonak 162.732
  • Emakumeak 182.390
  • Guztia: 345.122

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 15,26 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2017n: 188.048

Lanbiden

  • 2017ko Abenduko eskatzaileak: 25.150
  • 2017an kudeatutako lanpostuak: 2.599