Udalerria

ELGOIBAR

Udalerria

  • Gizonak 5.739
  • Emakumeak 5.801
  • Guztia: 11.540

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 9,26 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2020n: 1.933

Lanbiden

  • 2020ko Abenduko eskatzaileak: 510
  • 2020an kudeatutako lanpostuak: 97