Udalerria

VITORIA-GASTEIZ

Udalerria

  • Gizonak 119.462
  • Emakumeak 125.172
  • Guztia: 244.634

Aurkibideak

  • Langabezia-tasa: 13,19 %
  • Enplegu-sormenaren indizea Ertaina

Kontratuak

  • Guztira 2017n: 126.901

Lanbiden

  • 2017ko Abenduko eskatzaileak: 16.072
  • 2017an kudeatutako lanpostuak: 2.474