UROLALDE S.L.

 1. Espezialitateak
 2. Ikastaroak

Espezialitateak

Profesionaltasun Ziurtagiriak eskuratzekoak.

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

 • Mikroenpresen sorkuntza eta kudeaketa(ADGD0210)
 • Giza baliabideen kudeaketa integratua (ADGD0208)
 • Ikuskapenerako kontabilitate- eta administrazio-kudeaketa (ADGD0108)
 • Administrazio-kudeaketako jarduerak (ADGD0308)
 • Administrazio-zerbitzuetako eta zerbitzu orokorretako eragiketa osagarriak (ADGG0408)
 • Zuzendaritzarako laguntza (ADGG0108)
 • Dokumentu- eta kudeaketa-laguntza langela eta bulegoetan (ADGG0308)
 • Enpresen finantzaketa (ADGN0108)

ARTE GRAFIKOAK

 • Produktu grafikoen diseinua (ARGG0110)

MERKATARITZA ETA MARKETINA

 • Garraioaren eta banaketaren antolaketa (COML0209)
 • Hornikuntzaren kudeaketa eta kontrola(COML0210)
 • Bezero, kontsumitzaile eta erabiltzaileei arreta ematea(COMT0110)
 • Salmenten merkataritza-kudeaketa (COMT0411)

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

 • Eraikinetan helburu berezietarako instalazio elektrikoak jartzeko proiektuak garatzea(ELEE0110)
 • Behe- eta goi-tentsioko elektrizitate-sareak jartzeko proiektuak garatzea(ELEE0210)
 • Industria-automatizazioko sistemen proiektuak garatzea (ELEM0110)
 • Telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareen proiektuak eraikin-inguruetan garatzea (ELES0110)

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA

 • Obra zibileko proiektuak irudikatzea (EOCO0208)
 • Eraikuntzako proiektuak eta obrak kontrolatzea (EOCO0109)

FABRIKAZIO MEKANIKOA

 • Industria-hodigintzako diseinua(FMEC0209)
 • Galdaragintza eta metal-egituren diseinua(FMEC0208)
 • Diseinua ontzigintza-industrian(FMEC0309)
 • Produkzioaren kudeaketa fabrikazio mekanikoan(FMEM0109)

TURISMOA ETA OSTALARITZA

 • Turismo-produktuak eta .zerbitzuak saltzea (HOTG0208)
 • Bidaia konbinatuak eta ekitaldiak sortzea eta kudeatzea (HOTG0108)
 • Tokiko turismoa sustatzea eta bisitaria informatzea (HOTI0108)

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

 • Web-orriak egitea eta argitaratzea (IFCD0110)
 • Saileko sareen administrazioa eta diseinua(IFCT0110)
 • Informatika-segurtasuna (IFCT0109)
 • Sistema informatikoen eragiketa(IFCT0210)

INSTALATZEA ETA MANTENTZEA

 • Biltegiratzeko, mantentze-lanetarako, igotzeko eta garraiatzeko instalazioen proiektuak garatzea (IMAQ0210)

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

 • Arotzeriako eta altzarigintzako proiektuak(MAMD0309)

ITSASOA ETA ARRANTZA

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

 • Ingurumen-arloko interpretazioa eta hezkuntza(SEAG0109)

GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

 • Enplegurako lanbide-heziketako irakaskuntza(SSCE0110)
 • Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna sustatzea(SSCE0212)
 • Desgaitasuna duten pertsonak lanean txertatzea (SSCG0109)
 • Bezeroentzako arreta eta protokolo-ekitaldien antolaketa hileta-zerbitzuetan (SSCI0312)
 • Eraikin eta lokaletan gainazalak eta altzariak garbitzea (SSCM0108)

Profesionaltasun Ziurtagiriak eskuratzekoak ez direnak.

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

 • INGELESA: MERKATARITZA-KUDEAKETA(ADGX01)

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

 • ALFABETATZE INFORMATIKOA: INFORMATIKA ETA INTERNET(FCOI02)
 • ALFABETATZE INFORMATIKOA: INTERNET(FCOI01)

GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

 • ENPRESA-LEHIAKORTASUNA ETA ANTOLAKETA-KULTURA KUDEATZEA (ADGD0001OV)
 • ADGA0088OH OFIMATICA AVANZADA(ADGA0032HV)
 • ADGA0044OH EXPERTO EN NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES(ADGA0038HV)
 • ADGA0088OH OFIMATICA AVANZADA(ADGA0042HV)
 • ADGA0066OH IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LOPD(ADGA0030HV)
 • ADGA0044OH EXPERTO EN NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES(ADGA0028HV)
 • ADGA0106OH TRIBUTACION PRÁCTICA EN LA EMPRESA, SOCIEDADES, I.V.A., IRPF(ADGA0041HV)
 • ADGA0048OH GESTIÓN CONTABLE INFORMATIZADA(ADGA0029HV)
 • ADGA0048OH GESTIÓN CONTABLE INFORMATIZADA(ADGA0039HV)
 • ADGA0106OH TRIBUTACION PRÁCTICA EN LA EMPRESA, SOCIEDADES, I.V.A., IRPF(ADGA0031HV)
 • ADGA0066OH IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LOPD(ADGA0040HV)

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

IRUDI PERTSONALA

GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUAK

 • INGELESEZKO ELKARRIZKETA BAT PRESTATZEKO ETA HARI AURRE EGITEKO ESTRATEGIAK (SSCE0106V)
 • INGELESA C1(SSCE05)
 • INGELESA A1(SSCE01)
 • PRESTAKUNTZA TEKNIKO ETA PEDAGOGIKOA ONLINE TUTOREENTZAT(SSCE0065V)
 • MULTIMEDIA INGURUNEEN BITARTEZ MERKATARITZA ETA ELKARTEAK BIZIBERRITZEA(SSCG0071V)
 • GARBIKETAKO ZEREGINAK ERAIKIN ETA LOKALETAN(SSCI0113V)
 • EZGAITASUNA DUTEN PERTSONEI ZUZENDUTAKO GARBITEGI-ZEREGINAK(SSCI0112V)

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

 • PERTSONEI ETA TALDEEI LAGUNTZEA COACHINGAREN IKUSPEGITIK(ADGD09EXP)

MERKATARITZA ETA MARKETINA

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA

 • SEGURTASUNEKO KOORDINATZAILEA ERAIKUNTZA-LANETAN (EOCO082EXP)

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA

 • GAZTELANIAZ KOMUNIKATZEA, 3. MAILA(FCOV02)
 • GAZTELANIAZ KOMUNIKATZEA, 2. MAILA(FCOV22)
 • LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA (OINARRIZKOA)(FCOS02)
 • LANERATZEA ETA ENPLEGUA BILATZEKO TEKNIKAK(FCOO01)
 • AUKERA-BERDINTASUNAREKIKO SENTSIBILIZAZIOA(FCOO02)
 • NORBERAREN KONTURAKO LANAREN SUSTAPENA(FCOO04)
 • LANERATZEA ETA INGURUMENAREKIKO ETA GENERO-BERDINTASUNAREKIKO SENTSIBILIZAZIOA(FCOO03)

Zentroaren xehetasuna