Deskribapena:

Programa:

PRESTAKUNTZA-EDUKIAK
Konpetentzia pragmatikoak: funtzionala eta diskurtsiboa, B1 maila
Ahozkoaren ulermena
Mintzamena
Idatziaren ulermena
Idazmena
Ahozko eta idatzizko interakzioa
Konpetentzia soziokulturala eta soziolinguistikoa, B1 maila
Konpetentzia linguistikoa, B1 maila
Konpetentzia estrategikoa, B1 maila
CONTENIDOS FORMATIVOS
Competencias pragmáticas: funcional y discursiva nivel B1
Comprensión oral
Expresión oral
Comprensión escrita
Expresión escrita
Interacción oral y escrita
Competencia sociocultural y sociolingüística nivel B1
Competencia lingüística nivel B1
Competencia estratégica nivel B1

Baldintzak

  • Beharreko eskakizunak: Criterios de acceso del alumnado: Los participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

    1. Edad: 16 años cumplidos.

    2 Nivel académico o de conocimientos generales mínimo: segundo curso de educación secundaria obligatoria (ESO) o nivel equivalente a efectos académicos o profesionales.

    3 Nivel de conocimiento de la lengua inglesa: nivel A2 acreditado o contrastable mediante prueba específica de nivel.


  • Oharrak: EZ DAUDE

Zentro antolatzailea:

UROLALDE S.L.

Harremanetan jartzeko datuak
Zerbitzu eskaintzaren kodea: 18001421

* Aurreikusitako datak dira hauek. Dagokion zentroan kontsultatu ditzakezu.

Kontsulta ezazu zentro antolatzailean prestakuntza-ekintza hau egiteko interesgarria gerta dakizukeen informazio gehiago.