Deskribapena:

Programa:

MF0826_3 - Desarrollo de proyectos de instalaciones de telecomunicación para la recepción y distribución (150)
MF0827_3 - Desarrollo de proyectos de instalaciones de telefonía en el entorno de edificios (120)
MF0828_3 - Desarrollo de proyectos de redes de voz y datos en el entorno de edificios (150)


Baldintzak

 • Beharreko eskakizunak: Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du (*):
  Batxilergoko titulua, Goi-mailako graduko Prestakuntza-zikloan sartzeko proba edo baliokideak izatea lan eta irakaskuntza ondorioetarako.
  Hezkuntza-sistemetako tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
  Justifikatu prestakuntza probetxuz egiteko behar adinako prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
  Egin nahi den moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egiteko eskakizun akademikoa betetzea.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egin ahal izateko ikastaroa edo azterketak gainditu izana. Kasu hauetan, gutxienez hameretzi urte izan beharko dira, azterketa egiten den urtean beteta. (Ekonomia Iraunkorraren Legea, Lanbide Heziketa Antolatzeko 1147/2011 Errege Dekretua)
  Plaza librerik izanez gero, autonomia-erkidego mugakideetako pertsonak, edozein enplegu-zerbitzutan izena emandakoak eta baldintzak betetzen dituztenak.

 • Oharrak: Ez dago

Zentro antolatzailea:

KONECTIA SERVICIOS INTEGRALES

Harremanetan jartzeko datuak

Lanbide-egiaztatzea:

 • Lanbide-arloa: Elektrizitatea eta elektronika (ELE)
 • ziurtagiria: Telekomunikazio-azpiegituren eta ahots- eta datu-sareen proiektuak eraikin-inguruetan garatzea (ELES0110)
 • Prestakuntza-modulua: Eraikinen arloan irrati- eta telebista-seinaleak hartzeko eta banatzeko telekomunikazio-instalazioen proiektuak garatzea(MF0826_3)
 • Prestakuntza-modulua: Eraikinen arloan telefonia-instalazioen proiektuak garatzea(MF0827_3)
 • Prestakuntza-modulua: Eraikinen arloan ahots- eta datu-sareen proiektuak garatzea(MF0828_3)
Zerbitzu eskaintzaren kodea: 20172822

* Aurreikusitako datak dira hauek. Dagokion zentroan kontsultatu ditzakezu.

Kontsulta ezazu zentro antolatzailean prestakuntza-ekintza hau egiteko interesgarria gerta dakizukeen informazio gehiago.