Deskribapena:

Programa:

MF1267_3 - Técnicas de programación y control de la producción en fabricación mecánica (210)
MF1268_3 - Aprovisionamiento en fabricación mecánica (100)


Baldintzak

 • Beharreko eskakizunak: Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du (*):
  Batxilergoko titulua, Goi-mailako graduko Prestakuntza-zikloan sartzeko proba edo baliokideak izatea lan eta irakaskuntza ondorioetarako.
  Hezkuntza-sistemetako tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
  Justifikatu prestakuntza probetxuz egiteko behar adinako prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
  Egin nahi den moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egiteko eskakizun akademikoa betetzea.
  Goi mailako prestakuntza-zikloak egin ahal izateko ikastaroa edo azterketak gainditu izana. Kasu hauetan, gutxienez hameretzi urte izan beharko dira, azterketa egiten den urtean beteta. (Ekonomia Iraunkorraren Legea, Lanbide Heziketa Antolatzeko 1147/2011 Errege Dekretua)
  Plaza librerik izanez gero, autonomia-erkidego mugakideetako pertsonak, edozein enplegu-zerbitzutan izena emandakoak eta baldintzak betetzen dituztenak.

 • Oharrak: EZ DAUDE

Zentro antolatzailea:

UROLALDE S.L.

Harremanetan jartzeko datuak

Lanbide-egiaztatzea:

 • Lanbide-arloa: Fabrikazio mekanikoa (FME)
 • ziurtagiria: Produkzioaren kudeaketa fabrikazio mekanikoan(FMEM0109)
 • Prestakuntza-modulua: Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzeko eta kontrolatzeko teknikak(MF1267_3)
 • Prestakuntza-modulua: Fabrikazio mekanikoko hornikuntza(MF1268_3)
 • Prestakuntza-Unitatea: Fabrikazio mekanikoko programazio-teknikak( UF1125)
 • Prestakuntza-Unitatea: Fabrikazio mekanikoko produkzioa kontrolatzea( UF1126)
 • Prestakuntza-Unitatea: Fabrikazio mekanikoko produkzioaren erregistroa, bilakaera eta gorabeherak( UF1127)
 • Prestakuntza-Unitatea: Biltegiratze mekanikoa kontrolatzea( UF1128)
 • Prestakuntza-Unitatea: Mekanizazio-prozesuen kostuak( UF1129)
Zerbitzu eskaintzaren kodea: 18001366

* Aurreikusitako datak dira hauek. Dagokion zentroan kontsultatu ditzakezu.

Kontsulta ezazu zentro antolatzailean prestakuntza-ekintza hau egiteko interesgarria gerta dakizukeen informazio gehiago.