Sarrerak eta presentzia kontrolatzeko eta bideoz zaintzeko sistema domotikoetan/immotikoetan informatika-elementuak ezartzea eta kudeatzea

Kodea IFCT0409

Prestakuntza-ibilbideak

 1. Baldintzak
 2. Ikastaroak
 3. Ikastetxeak
 4. Prestakuntza-zikloak ELO
 5. Lanbideak

Baldintzak

Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du (*):

 • Batxilergoko titulua, Goi-mailako graduko Prestakuntza-zikloan sartzeko proba edo baliokideak izatea lan eta irakaskuntza ondorioetarako.
  Hezkuntza-sistemetako tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
 • Justifikatu prestakuntza probetxuz egiteko behar adinako prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
 • Egin nahi den moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
 • Goi mailako prestakuntza-zikloak egiteko eskakizun akademikoa betetzea.
 • Goi mailako prestakuntza-zikloak egin ahal izateko ikastaroa edo azterketak gainditu izana. Kasu hauetan, gutxienez hameretzi urte izan beharko dira, azterketa egiten den urtean beteta. (Ekonomia Iraunkorraren Legea, Lanbide Heziketa Antolatzeko 1147/2011 Errege Dekretua)
 • Plaza librerik izanez gero, autonomia-erkidego mugakideetako pertsonak, edozein enplegu-zerbitzutan izena emandakoak eta baldintzak betetzen dituztenak.

Ikastaroak

Ikastetxeak

Prestakuntza-zikloak ELO

Lanbideak