Grabatua eta estanpazio-teknikak

Kodea ARGA0112

Prestakuntza-ibilbideak

  1. Baldintzak
  2. Ikastaroak
  3. Ikastetxeak
  4. Prestakuntza-zikloak ELO
  5. Lanbideak

Baldintzak

Kualifikazio-maila honetako prestakuntzan sartu ahal izateko, ikasleak hauetako eskakizunen bat bete beharko du:

  • Batxilergoko titulua, Goi-mailako graduko Prestakuntza-zikloan sartzeko proba edo baliokideak izatea lan eta irakaskuntza ondorioetarako.
    Hezkuntza-sistemetako tituluen eta ikasketen baliokidetasunak
  • Justifikatu prestakuntza probetxuz egiteko behar adinako prestakuntza-ezaguerak edo profesionalak.
  • Egin nahi den moduluaren maila bereko profesionaltasun-ziurtagiria.
  • Goi mailako prestakuntza-zikloak egiteko eskakizun akademikoa betetzea.
  • Goi mailako prestakuntza-zikloak egin ahal izateko ikastaroa edo azterketak gainditu izana. Kasu hauetan, gutxienez hameretzi urte izan beharko dira, azterketa egiten den urtean beteta. (Ekonomia Iraunkorraren Legea, Lanbide Heziketa Antolatzeko 1147/2011 Errege Dekretua)
  • Plaza librerik izanez gero, autonomia-erkidego mugakideetako pertsonak, edozein enplegu-zerbitzutan izena emandakoak eta baldintzak betetzen dituztenak.

Ikastaroak

Ikastetxeak

Prestakuntza-zikloak ELO

Lanbideak